Seguimos trabajando en el proyecto STEAM de este curso 2023-24, “NUESTRA TECNOLOGÍA A VUESTRO SERVICIO”. Nuestro alumnado de 1º ESO ha presentado sus trabajos. Han diseñado juegos sobre salud física y mental. Desde un punto de partida de “Cómo podemos mejorar TU vida” desde el punto de vista físico y emocional, tratamos de orientar y enseñar a nuestro alumnado a poner esa tecnología al servicio de la sociedad y a aportar al desarrollo sostenible, buscando el beneficio del prójimo.

2023-24 ikasturterako STEAM proiektua lantzen jarraitzen dugu, «GURE TEKNOLOGIA ZUEN ZERBITZURA». DBHko 1. mailako gure ikasleek beren lanak aurkeztu dituzte. Osasun fisikoari eta mentalari buruzko jolasak diseinatu dituzte. «Nola hobetu dezakegu ZURE bizitza» ikuspuntu fisiko eta emozionaletik, teknologia hori gizartearen zerbitzura jartzera eta garapen iraunkorrari ekarpena egitera bideratzen eta irakasten saiatzen gara gure ikasleak, lagun hurkoaren onura bilatuz.