3 de diciembre, día de la diversidad funcional: diferentes capacidades, un mismo valor. Juntos construiremos un mundo inclusivo y sin barreras.

Abenduaren 3a, dibertsitate funtzionalaren eguna: gaitasun desberdinak, balio bera. Elkarrekin eraikiko dugu mundu inklusiboa eta oztoporik gabea.